Gäddpremiär våren 2008 och juni fiske efter gädda t.o.m 2006-06-01.