Bilder från premiär turen till Ogströmmen 07-04-04